อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน = 6.35%
  • เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน) = 6.35%
  • เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำประกัน) = 5.60%
  • เงินกู้เพื่อชำระฌาปนกิจ = 5.00%
  •