โครงการสัมมนาสมาชิกประจำปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดการสัมมนา “การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม ปี 2565” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 [...]