ทันตแพทย์ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้เข้าพบ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด พร้อมหารือแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข