รับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ  ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 ธันวาคม 2564

กรรมการดำเนินการ กำหนดให้มีการสรรหา จำนวน 7 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง

>>คลิกอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครกรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ กำหนดให้มีการสรรหา จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง

>>คลิกอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ