#กรรมการดำเนินการ กำหนดให้มีการสรรหา จำนวน 7 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง
#ผู้ตรวจสอบกิจการกำหนดให้มีการสรรหา จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง