เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มีเจ้าหน้าที่ 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่รายอื่นและสมาชิกผู้มาติดต่อเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นต้องปิดทำการ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยขอปิดทำการระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564 และจะเปิดทำการตามปกติในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 จึงแจ้งสมาชิกมาเพื่อทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลง สหกรณ์จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ที่ 02-5807648 คุณสุชาดา ผู้จัดการสหกรณ์